Komposit

Vid mindre justeringar kommer man oftast väldigt långt att jobba med komposit. Fördelen är att man slipper avlägsna tandsubstans för att forma tanden som man önskar. Dock är hållbarheten något sämre än porslinsfasader. 

Fasader

Med hjälp av porslinsfasader kan man göra större justeringar med goda resultat. Ett yttre skikt av tanden slipas ner och ersätts med en fasad av porslin. Dessa porslinsfasader framställs av en tandtekniker i samråd mellan patient och tandläkare